انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. پنجشنبه  ١٥/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٠:١٤

   
١٨/٠٢/١٣٩٠
جايزه دکتر انواری  
         
 

به پاس قدردانی و نکوداشت خدمات علمی زنده یاد دکتر مرتضی انواری، از اعضای هیأت مؤسس انجمن انفورماتیک ایران،  به جامعة انفورماتیک کشور، هیأت مدیرة انجمن در جلسة مورخ 14/12/89 خود تصویب کرد که هر ساله جایزه‌ای به نام «جایزة دکتر انواری» به یکی از چهره‌های تأثیرگذار فناوری اطلاعات کشور و نیز بهترین طرح‌های پژوهشی دانشجویی در ردة کارشناسی ارشد و دکتری اهداء کند.

آیین‌نامة نحوة انتخاب و اعطای این جایزه به زودی از سوی انجمن انفورماتیک ایران انتشار خواهد یافت. مراسم اعطای جایزة دکتر انواری، هر سال در تاریخ نهم بهمن، همزمان با سالروز تولّد آن زنده یاد برگزار خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت