انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:٣٢

   
١٠/٠٣/١٣٩٠
تشکيل دومين شاخه دانشجویی انجمن  
         
 

در پی راه‌اندازی نخستین شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، دومین شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی راه‌اندازی شد.

براساس انتخابات انجام‌گرفته، افراد زیر به‌مدّت یکسال به عضویت شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه شهید بهشتی برگزیده شدند:

1- آقای سید محمد بحرینیان

2- آقای سید سعید عارفی

3- آقای کسری معظمی

4- آقای امیر عباس کاشانی

5- آقای حسن نوری

لازم به ذکر است که آقای دکتر اسلام ناظمی، معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و عضو هیأت‌مدیره انجمن، به‌عنوان نماینده انجمن در این شاخه دانشجویی می‌باشند.

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت