انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٨/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٦:٢٤

   
١٠/٠٣/١٣٩٠
برگزاری جلسه افتتاحیه شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه تهران  
         
 

جلسه ‌افتتاحیه شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در تاریخ سه‌شنبه سوم خرداد 1390 در محل سالن هشترودی آن دانشکده برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای نقیب‌زاده مشایخ، رئیس انجمن، توضیحاتی پیرامون فعالیت‌های علمی انجمن و برنامه‌های شاخه دانشجویی به حاضران ارائه کرد و سپس آقای دکتر مرتضی امینی مدیر اجرایی مرکز پژوهشی امنیت داده و شبکه شریف درمورد «امنیت اطلاعات و مراکز امداد و واکنش به رخدادها» به سخنرانی پرداخت.

دانشجویان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استقبال بسیار خوبی از این جلسه به‌عمل آوردند.

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت