انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٨/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٨:٤٧

   
٢٩/٠٣/١٣٩٠
ارزیابی وبگاه‌های انجمن‌های علمی  
         
 

در پی ارزیابی و رتبه‌بندی وبگاه‌های انجمن‌های علمی در حوزه فنی و مهندسی از سوی انجمن انفورماتیک ایران که گزارش آن در شماره گذشته مجله گزارش کامپیوتر به چاپ رسید، مسئولان کمیسیون انجمن‌های علمی ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با انجمن تماس گرفته و ضمن استقبال و تقدیر از پروژه انجام‌شده، تقاضا کردند که انجمن این ارزیابی و رتبه‌بندی را درمورد سایر حوزه‌ها نیز انجام دهد و گزارش آن را در اختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران بگذارد.

انجمن انفورماتیک ایران با قبول این تقاضا تاکنون کار ارزیابی و رتبه‌بندی وبگاه‌های انجمن‌های علمی در حوزه‌های علوم پایه، کشاورزی و بین‌رشته‌ای را انجام داده و در اختیار آن کمیسیون قرار داده است.کار ارزیابی و رتبه‌بندی وبگاه‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی هم‌اکنون در دست انجام است و انجمن انفورماتیک قصد دارد پس از خاتمه این بررسی، نسبت به ادغام این گزارش‌های تفکیکی و تهیه جدول مقایسه‌ای کلّ انجمن‌های علمی در تمام حوزه‌ها اقدام نماید.

گزارش ارزیابی و رتبه‌بندی وبگاه‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم پایه در همین شماره گزارش کامپیوتر درج گردیده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت