انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٨/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٨:١٣

   
٢٣/٠٣/١٣٩٠
شرکت در هم‌اندیشی توسعه و ارتقاء انجمن‌های علمی  
         
 

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هم‌اندیشی در راستای توسعه و ارتقاء انجمن‌های علمی در تاریخ 23 خرداد 1390 در محل آن وزارت برگزار گردید. در این جلسه هم‌اندیشی از رؤسای انجمن‌های علمی رتبه A و B دعوت به عمل آمده بود.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر براری، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، گزارشی از فعالیت‌های آن کمیسیون در راستای بررسی و ارزیابی فعالیت‌های انجمن‌های علمی به اطلاع حاضران رساند و سپس خانم مرادزاده از کارشناسان کمیسیون انجمن‌های علمی، ضمن گزارشی از وضعیت رتبه‌بندی انجمن‌های علمی به تشریح فرم جدید ارزیابی عملکرد سالانه انجمن‌ها پرداخت.

ادامه جلسه به بیان نقطه نظرات رؤسای انجمن‌ها و پیشنهادهای آنان درمورد فرم ارزیابی عملکرد اختصاص داشت.

آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیأت مدیره انجمن انفورماتیک ایران در این جلسه حضور داشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت