انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٨/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٦:٣٣

   
٢٢/٠٥/١٣٩٠
شرکت در کمیته اقتصاد در انجمن‌های علمی  
         
 

به ابتکار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، به منظور بررسی راهکارهای خوداتکایی مالی انجمن‌ها و انتقال تجارب موفق، کمیته‌ای با نام «کمیتۀ اقتصاد در انجمن‌های علمی» با حضور رؤسای 20 انجمن علمی به انتخاب کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، شکل گرفته است.

نخستین جلسۀ این کمیته در تاریخ 22/5/90 در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد و آقای نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیأت‌مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران، در آن شرکت نمود.

در این جلسه، رؤسای انجمن‌های علمی به بیان دیدگاه‌های خود در زمینۀ خوداتکایی مالی انجمن‌ها پرداختند و مشکلات و تجربیات موفق انجمن خود را بیان کردند.

جلسات این کمیته در آینده نیز ادامه خواهد داشت و نتایج آن از طریق شبکه همکاری فی‌مابین رؤسای انجمن‌های علمی که از طرف کمیسیون انجمن‌های علمی ایران راه‌اندازی شده است به آگاهی رؤسای تمامی انجمن‌های علمی کشور رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ايران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت