انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٨/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٨:٤٢

   
٣٠/٠٣/١٣٩٠
تأسیس گروه تخصصی «راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات»  
         
 

به دنبال اظهار علاقه تعدادی از اعضای انجمن و برگزاری موفقیت‌آمیز سخنرانی «مروری اجمالی بر چارچوب‌ها و استانداردهای مدیریت فناوری اطلاعات» در تاریخ 30/3/1390، یک گروه تخصصی جدید به نام «راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات» در انجمن انفورماتیک ایران راه‌اندازی شد. سرپرستی این گروه تخصصی با آقای مهندس محمود کریمی است و آقایان مهندس هژیر کرباسی و مهندس جاوید کیانی نیز در کمیته نیز در کمیته‌ راهبردی آن عضویت دارند.

بیانیه تشکیل این گروه تخصصی به قرار زیر است:

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان‌ها موجب سهولت دسترسی به خدمات، افزایش سرعت در ارائه خدمات و گسترش دامنه خدمات شده است. این امر وابستگی خدمات سازمان‌ها به فناوری اطلاعات را افزایش داده و در نتیجه موضوع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار كرده است. از طرفی تغییر نگاه به فناوری اطلاعات از حالت مجموعه‌ای از دارائی‌ها به مجموعه‌ای از خدمات فناوری اطلاعات، و همچنین تغییر سریع فناوری‌‌ها و جابجائی نیروی انسانی، اداره آن‌را در سازمان‌ها با چالش‌های جدّی مواجه نموده ‌است.

یكی از راهكارهای مواجهه با این چالش‌ها، تبعیت از چارچوب‌ها و استانداردهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات نظیر ITIL، ISO/IEC 20000،  CMMI-SVCVAL- IT, ISO/IEC 38500, COBIT, می‌باشد. این استانداردها و چارچوب‌ها با تعیین الزامات و تجارب برتر در خصوص مدیریت خدمات، زمینه را برای توسعه و مدیریت هرچه بهتر خدمات فناوری اطلاعات در سازمان‌ها فراهم می‌آورند.

به‌منظور توسعه و اشاعه كاربرد این استانداردها و چارچوب‌ها و همچنین به اشتراك گذاردن تجارب حاصل از به‌كاربستن آن‌ها، زیر گروه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در انجمن انفورماتیك ایران تاسیس شده‌است. این زیرگروه با در اختیار قراردادن شبكه‌ای از متخصصان فناوری اطلاعات در زمینه‌های گوناگون و همچنین ترتیب دادن كنفرانس‌ها و همایش‌های مختلف، زمینه را برای مدیریت بهتر خدمات فناوری اطلاعات در سازمان‌ها فراهم می‌كند، به‌گونه‌ای كه واحدهای مدیریت فناوری اطلاعات بتوانند خدمات پایدار و با كیفیت را به صورت داخلی یا خارجی با پیروی از الگوهای برتر ارائه كنند.

مهمترین اهداف مورد نظر از تاسیس این زیرگروه عبارتند از :

·         ایجاد مرجعی برای اعضای انجمن جهت تبادل اطلاعات و اشتراک دانش و تجربیات در زمینه كاربست استانداردها و چارچوب‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

·         همسوسازی و ترویج منافع همه افراد و سازمان‌های درگیر در آموزش، استفاده و یا ارائه محصولات و خدمات ITSM (IT Service Management) و راهبری فناوری اطلاعات (‌IT Governance)

·         شناسایی و تشویق افراد و سازمان‌های موفق در بهره‌برداری از بهترین تجارب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

·         تلاش در جهت ارتقاء جایگاه و نقش راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی و خصوصی

·         انتشار و اشاعه اطلاعات و دانش کاربردی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

·         بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌های راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

·         بهبود و ارتقاء روش‌های راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

·         آموزش و ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی مورد نیاز برای راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

 

محورهای این گروه تخصصی عبارتند از:

·         راهبری فناوری اطلاعات: در این محور به تدریج و توسعه کاربرد چارچوب‌ها و استانداردهای زیر پرداخته می‌شود:

-          COBIT

-          ISO/IEC 38500

-          VAL- IT

·         مدیریت خدمات فناوری اطلاعات: در این محور به ترویج و توسعه کاربرد چارچوب‌ها و استانداردهای زیر پرداخته می‌شود:

-          ITIL

-          ISO/IEC 20000

-          CMMI-SVC

با توجه به لزوم تاسیس این زیرگروه كه در راستای توسعه و بهبود خدمات فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و شركت‌ها می‌باشد، از كلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن دعوت می‌شود تا به‌منظور هرچه پربارتر شدن برنامه‌های این زیرگروه، پیشنهادهای خود را برای انجمن انفورماتیك ایران ارسال دارند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ايران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت