انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. يکشنبه  ١٩/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٠٤:٤٠

   
٢٢/٠٨/١٣٩٠
برگزاری مجمع عمومی سالانه  
         
 

سی ‌و سومین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران در تاریخ 28 دی ماه 1390 ساعت 5:30 بعدازظهر در محل آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران واقع در تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع عمومی به قرار زیر است:

— گزارش فعالیت‌های یکساله انجمن

— گزارش مالی و تصویب ترازنامه

— انتخابات اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان

— بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در سال آینده

 

در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی در دعوت اول (عدم حضور بیشتر از نیمی از اعضای پیوسته)، دعوت دوم مجمع عمومی برای روز چهارشنبه 26 بهمن ماه 1390 در همان محل پیش‌بینی گردیده است.

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن و به ویژه اعضای پیوسته دعوت می‌شود که در جلسه مجمع عمومی حضور یابند.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت