انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٨/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٨:١٠

   
٢٢/٠٨/١٣٩٠
انتخابات هیأت مدیره  
         
 

در سی و سومین مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران که در دی ماه امسال برگزار خواهد شد، انتخابات اعضای هیأت مدیره در دستور جلسۀ مجمع قرار دارد. لذا بدین وسیله از آن دسته از اعضای پیوستۀ انجمن (ترجیحاً اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها) که داوطلب عضویت در هیأت مدیره می‌باشند تقاضا می‌شود اطلاعات خلاصه‌ای شامل سوابق علمی، سوابق کاری و سابقۀ عضویت و فعالیت‌های خود در انجمن را همراه با یک قطعه عکس به دفتر انجمن ارسال نمایند.

عضویت در هیأت مدیرۀ انجمن به‌صورت افتخاری است و نیازمند علاقه‌مندی به فعالیت‌های علمی انجمن و در نظر گرفتن وقتی معادل حداقل 5 ساعت در هفته است. توجه اعضای پیوستۀ انجمن را به این نکته جلب می‌کنیم که ادامه و گسترش فعالیت‌های انجمن صرفاً از طریق همکاری و حمایت آنان میسّر است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت