انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٨/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٧:٣٥

   
٠٦/٠٧/١٣٩٠
برگزاری سمینار رویکرد کاربردی به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  
         
 

سمینار نیم‌روزه رویکرد کاربردی به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در تاریخ 6/7/1390 از سوی گروه تخصصی «راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات» انجمن در سالن آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.

گزارش مشروحی از برگزاری این سمینار در همین شماره  گزارش کامپیوتر درج شده است.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از مدیریت محترم مرکز تحقیقات مخابرات ایران به خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری این سمینار قدردانی می‌نماید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت