انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 245 آذر و دی ماه 98 منتشر شد. دوشنبه  ٠٧/١١/١٣٩٨ ساعت ٠٧:٥١

   
١٩/٠٧/١٣٩٠
شرکت در جلسه توسعه همکاری‌های بین‌المللی انجمن‌های علمی  
         
 

از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، جلسه‌ای با حضور معاون وزیر و رؤسای انجمن‌های علمی ایران در تاریخ 19/7/90 برگزار گردید. موضوع این جلسه، توسعه همکاری‌های بین‌المللی انجمن‌های علمی بود.

آقای دکتر لطف علی بخشی، دبیر انجمن انفورماتیک ایران، به نمایندگی از طرف انجمن در این جلسه شرکت نمود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت