انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:١٢

   
٢٤/٠٩/١٣٩٠
شرکت در نشست تخصصی ارتقاء انجمن‌های علمی  
         
 

همزمان با برگزاری هفته پژوهش، یک نشست تخصصی با عنوان «ارتقاء و توانمندسازی انجمن‌های علمی ایران» در تاریخ 24 آذر در سالن 1 نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. تمامی رؤسا و اعضای هیأت مدیره انجمن‌های علمی به این نشست یکروزه دعوت شده بودند.

در این نشست که با سخنان آقای دکتر مهدی‌نژاد معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و رئیس کمیسیون انجمن‌های علمی ایران گشایش یافت، سخنرانی‌های زیر برگزار شد:

·         آقای دکتر عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی (نقش انجمن‌ها در برنامه پنجم توسعه)

·         آقای دکتر قربانی رئیس انجمن روابط بین‌الملل ایران (راهکارهای ارتقاء انجمن‌ها در حوزه بین‌الملل)

·         آقای دکتر طباطبائیان رئیس انجمن مدیریت فناوری ایران (تبیین جایگاه انجمن‌های علمی در کشور)

·         آقای دکتر توفیقی رئیس جمعیت توسعه علمی کشور (راهکارهای توانمندسازی انجمن‌های علمی)

·         آقای دکتر افروز رئیس انجمن کودکان استثنایی ایران (راهکارهای دستیابی انجمن‌ها به مرجعیت و مدیریت علمی کشور)

·         آقای دکتر شفیعی رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات (نقش انجمن‌ها در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و دولت)

·         آقای مهندس بهره‌دار نایب رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران (نقش انجمن‌ها در تعامل با مجلس و دستگاه‌های اجرایی)

·         آقای دهقان مدیر اجرایی مرکز نشر دانشگاهی (پایگاه الکترونیکی مجلات انجمن‌های علمی)

·         آقای دکتر سرلک عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران (راهکارهای تولید محتوای شبکه‌ای و تدوین کتاب‌های علمی)

در پایان این نشست نیز یک میز گرد تخصصی با عنوان راهکارهای ارتقاء جایگاه‌ انجمن‌های علمی ایران برگزار گردید.

آقای نقیب‌زاده مشایخ، رئیس انجمن انفورماتیک ایران نیز به نمایندگی از سوی انجمن در این همایش شرکت داشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت