انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. يکشنبه  ١٩/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٠٤:٥٣

   
١٩/٠٩/١٣٩٠
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران  
         
 

مجمع عمومی فوق‌العاده شورای انجمن‌های علمی ایران در تاریخ 19 آذر ماه 1390 در محل ساختمان این شورا و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد.

انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره شورا در دستور این جلسه بود. در ابتدای جلسه آقای دکتر اژه‌ای رئیس هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته توسط شورا را به اطلاع اعضاء رساند و سپس گزارش مالی و گزارش بازرس قانونی شورا قرائت گردید. این گزارش به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی رسید.

سپس داوطلبان عضویت در هیأت مدیره جدید به معرفی خود پرداختند و رأی‌گیری با ورقه برای انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید به عمل آمد.

لازم به ذکر است که انجمن انفورماتیک ایران یکی از اعضای پیوسته شورای انجمن‌های علمی ایران است و آقای نقیب‌زاده مشایخ، رئیس انجمن انفورماتیک در مجمع عمومی شورا شرکت داشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت