انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٣:١٥

   
٠٢/١١/١٣٩٠
ویژه‌نامه راهبری و مدیریت خدمات IT  
         
 

گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک ایران، چاپ ویژه‌نامه‌ای را برای فروردین و اردیبهشت 1391 برنامه‌ریزی کرده است.

محورهای ارسال مقاله و تجارب در زمینه راهبری فناوری اطلاعات (IT Governance) و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) به قرار زیر است:

·         معرفی استانداردها و چهارچوب‌های بین‌المللی و ملی

·         ارائه الگوهاو طرح های پیشنهادی در اجرا و پیاده‌سازی

·         بررسی عوامل موفقیت/ شکست در اجرای استانداردها

·         گزارش تجارب موفق در اجرا و پیاده‌سازی در سازمان‌ها

·         شرح کتاب منتشر شده در این زمینه (تدوین/ ترجمه)

·         معرفی دوره‌های آموزش علمی و دانشگاهی

·         معرفی دوره‌های آموزش کاربردی

·         معرفی سازمان‌های مجری موفق در اجرای پروژه‌ها

·         معرفی مراکز آموزشی موفق

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قالب ارسال مقالات و برنامه زمانبندی انتشار این ویژه‌نامه می‌توانند به وبگاه انجمن (www.isi.org.ir) مراجعه کنند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت