انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٨/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٧:٥٧

   
١٠/٠٨/١٣٩٠
سخنرانی علمی آبان ماه شاخه دانشجویی دانشگاه تهران  
         
 

شاخۀ دانشجویی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران یک سخنرانی علمی در تاریخ 10 آبان 1390 در محل سالن هشترودی این دانشکده برگزار کرد.

سخنران این جلسه آقای مهندس ساسان نیکوکار، سرپرست گروه تخصصی تحلیل کسب و کار انجمن و موضوع سخنرانی وی استخراج نیازمندی‌های پروژه بود.

آقای مهندس نیکوکار در سخنرانی خود با ذکر اهمیت استخراج دقیق نیازمندی‌های یک پروژه و تأثیر مهمی که ضعف در شناخت و مدیریت مناسب نیازمندی‌ها در شکست پروژه‌ها دارد به بررسی نحوۀ استخراج نیازمندی‌ها در یک پروژه پرداخت و مفاهیم علمی و کلاسیک ارائه شده برای این امر را از زوایای استانداردهای مطرح بین‌المللی همانند BABOK و PMBOK مورد بررسی قرار داد.

در پایان این سخنرانی علمی که با استقبال زیاد دانشجویان روبرو گشت به پرسش‌های آنان پاسخ داده شد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای مهندس ساسان نیکوکار، رئیس شعبۀ ایران مؤسسۀ بین‌المللی تحلیل کسب و کار، به خاطر قبول دعوت شاخۀ دانشجویی انجمن برای برگزاری این سخنرانی صمیمانه قدردانی می‌نماید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت