انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٧:٤٩

   
١٢/١٠/١٣٩٠
سخنرانی علمی دی ماه شاخه دانشجویی دانشگاه تهران  
         
 

سخنرانی علمی دی ماه شاخه دانشجویی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در تاریخ 12/10/90 و در حضور عدّه زیادی از استادان و دانشجویان این دانشکده برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس فرزام مُلک‌آرا درباره صنعت بازی‌های کامپیوتری سخنرانی کرد.

آقای مهندس ملک‌آرا در ابتدای سخنان خود با اشاره به تعاریف مختلفی که از بازی کامپیوتری به عمل آمده است، تعریف جامعی ارائه کرد و آنگاه به تفصیل به تشریح موضوعات زیر پرداخت:

·         معرفی وضیعت صنعت بازی‌های کامپیوتری در ایران

·         زیرشاخه‌های مختلف صنعت

·         تخصص‌های مورد نیاز برای تولید بازی

·         فرصت‌های شغلی

·         مراحل ساخت بازی

·         تفاوت‌های چرخه تولید نرم‌افزار و تولید بازی‌های کامپیوتری

آقای مهندس ملک‌آرا در این سخنرانی که با استقبال زیادی از سوی حاضران روبرو شد، چند کلیپ از بازی‌های کامپیوتری معروف را نیز نشان داد و به تشریح ویژگی‌های آن‌ها پرداخت. در پایان به پرسش‌های حاضران پاسخ داده شد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای مهندس فرزام ملک‌آرا، مدرس انستیتو ملی بازی‌سازی، به خاطر قبول دعوت شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه تهران برای برگزاری این سخنرانی صمیمانه قدردانی می‌کند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت