انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 250 مهر و آبان 99 منتشر شد. شنبه  ٠٤/١١/١٣٩٩ ساعت ١٤:٥٣

   
١٥/١١/١٣٩٠
استقبال زیاد از شماره 200 گزارش کامپیوتر  
         
 

خوشبختانه ویژه‌نامه شماره 200 گزارش کامپیوتر با استقبال گسترده‌ای از سوی جامعه فناوری اطلاعات کشور روبرو گردید و در این ارتباط پیام‌های کتبی و شفاهی فراوانی به دفتر انجمن واصل گردید.

بخش اصلی این شماره به منظور ثبت حافظه تاریخی و پاسداشت تلاش‌های ارزنده و ماندگار، به مصاحبه با پیشگامان و کوشندگان تأثیرگذار فناوری اطلاعات کشور اختصاص داشت که این شماره را خواندنی و جذاب کرده بود.

هیأت تحریریه گزارش کامپیوتر که پیش‌بینی چنین استقبالی را می‌کرد 1000 نسخه بر شمارگان این شماره افزوده بود امّا بسیاری از شرکت‌های رایانه‌ای و اعضای انجمن با خریداری نسخه‌های اضافی، از 5 تا 100 نسخه، باعث شدند که ظرف 10 روز پس از انتشار شماره 200، تنها تعداد معدودی از این شماره جهت آرشیو در دفتر نشریه باقی بماند.

هیأت تحریریه گزارش کامپیوتر که امکان تجدید چاپ نشریه را به دلیل هزینه‌های بالا ندارد تصمیم دارد به زودی متن کامل این مصاحبه‌ها را در وبگاه انجمن قرار دهد.

بدین وسیله از کلیه افراد حقیقی و حقوقی که چاپ دویستمین شماره گزارش کامپیوتر و استمرار 32 ساله انتشار این نشریه را تبریک گفته بودند صمیمانه قدردانی می‌گردد و امید است با همکاری بیشتر اعضای انجمن، شاهد غنای هر چه بیشتر این قدیمی‌ترین نشریه علمی رایانه‌ای کشور باشیم.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت