انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٣:١٣

   
٢٠/١٢/١٣٩٠
ویژه‌نامه راهبری و مدیریت خدمات IT  
         
 

گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک ایران، چاپ ویژه‌نامه‌ای را برای فروردین و اردیبهشت 1391 برنامه‌ریزی کرده است.

محورهای ارسال مقاله و تجارب در زمینه راهبری فناوری اطلاعات (IT Governance) و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) به قرار زیر است:

·          معرفی استانداردها و چهارچوب‌های بین‌المللی و ملی

·          ارائه الگوهاو طرح های پیشنهادی در اجرا و پیاده‌سازی

·          بررسی عوامل موفقیت/ شکست در اجرای استانداردها

·          گزارش تجارب موفق در اجرا و پیاده‌سازی در سازمان‌ها

·          شرح کتاب منتشر شده در این زمینه (تدوین/ ترجمه)

·          معرفی دوره‌های آموزش علمی و دانشگاهی

·          معرفی دوره‌های آموزش کاربردی

·          معرفی سازمان‌های مجری موفق در اجرای پروژه‌ها

·          معرفی مراکز آموزشی موفق

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت