انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٣٨

   
١٠/١٢/١٣٩٠
بازدید از شرکت داده‌پردازی  
         
 

به دنبال درخواست انجمن انفورماتیک ایران و موافقت آقای مهندس چراغی مدیرعامل محترم شرکت داده‌پردازی ایران، ‌15 نفر از اعضای شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه تهران در تاریخ 10 اسفند 1391 از مرکز داده‌های آن شرکت بازدید به عمل آوردند. گزارش کاملتری از این بازدید در شماره آینده گزارش کامپیوتر به اطلاع اعضای انجمن رسانده خواهد شد.

طبق توافقی که با مسئولان شرکت داده‌پردازی به عمل آمده قرار است گروهی از اعضای شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه شهید بهشتی نیز از آن شرکت بازدید به عمل آورند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت