انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٢٠

   
١٧/١٢/١٣٩٠
انتخاب مسئولان جدید انجمن  
         
 

به دنبال برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن در تاریخ 26/11/90 و انتخاب هفدهمین هیأت مدیره انجمن برای مدّت 2 سال، نخستین جلسه هیأت مدیره جدید انجمن در تاریخ 17/12/90 در محل دفتر انجمن برگزار شد و مسئولان انجمن به شرح زیر انتخاب شدند:

1-       آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ، رئیس هیأت مدیره و سرپرست کمیته انتشارات                      

2-       آقای سید ابراهیم ابطحی،‌ نایب رئیس هیأت مدیره و سرپرست کمیته گردهمایی‌های علمی

3-       آقای دکتر محمد صنعتی، دبیر انجمن

4-       آقای مهندس محمد حسن محوری، خزانه‌دار و سرپرست کمیته عضویت و روابط عمومی  

5-       آقای دکتر علی فرخی، سرپرست کمیته آموزش

6-       آقای دکتر علیرضا باقری،‌ عضو هیأت مدیره

7-       آقای دکتر عباس نوذری دالینی، عضو هیأت مدیره

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت