انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٠١

   
١٣/٠٢/١٣٩١
برگزاری کنفرانس پرداخت سیار  
         
 

هیأت مدیره انجمن تصویب کرد که در پاییز امسال کنفرانسی با عنوان پرداخت سیار (mobile payment ) از طرف انجمن برگزار گردد.

برنامه‌ریزی‌های اولیه برای برگزاری این کنفرانس صورت گرفته و به زودی فراخوان کنفرانس به اطلاع اعضای انجمن و دیگر علاقه‌مندان رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت