انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:٣٧

   
٢٢/١٢/١٣٩٠
نشست تخصصی انجمن‌های علمی کشور  
         
 

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، نشست تخصصی انجمن‌های علمی ایران را در تاریخ 22/12/90 در محل سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد.

در این نشست ابتدا چهار سخنرانی به شرح زیر برگزار شد:

1-       آقای مهندس شفتی، رئیس انجمن حمل و نقل هوایی: ارتقاء انجمن‌های علمی در زمینه بین‌الملل

2-       آقای دکتر توفیقی، رئیس جمعیت توسعه علمی کشور: توانمندسازی انجمن‌های علمی

3-       آقای دکتر موسوی موحد، رئیس انجمن بیوشیمی فیزیک: اتحادیه انجمن‌های علمی

4-       آقای دکتر شریعتی نیاسر،‌ رئیس شورای انجمن‌های علمی: شورای انجمن‌های علمی ایران

سپس از انجمن‌هایی که در رتبه‌بندی اخیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران موفق به اخذ رتبه A شده‌اند و نیز رؤسای سابق انجمن‌های علمی با اهداء لوح، تقدیر به عمل آمد.

پذیرایی شام پایان‌بخش این نشست بود.

لازم به ذکر است که آقای نقیب‌زاده مشایخ، رئیس انجمن انفورماتیک ایران نیز در این نشست شرکت داشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت