انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٣:٤٣

   
٠٩/٠٢/١٣٩١
شرکت در نشست انجمن‌های علمی منتخب با مرکز الگوهای اسلامی ایرانی پیشرفت  
         
 

آقای نقیب‌زاده مشایخ، رئیس هیأت مدیره انجمن در نشست انجمن‌های علمی منتخب با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به دعوت آن مرکز در تاریخ 9 اردیبهشت 1391 برگزار شد شرکت کرد. هدف از این نشست تبیین نقش انجمن‌های علمی در پیشرفت کشور بود.

در ابتدای این نشست، آقای دکتر اکبرزاده رئیس انجمن فیزیک ایران و عضو شورای عالی مرکز و سپس آقای دکتر واعظ‌زاده رئیس شورای عالی و رئیس مرکز و دو تن از معاونان مرکز به معرفی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ چگونگی و هدف از تأسیس آن و فعالیت‌های انجام گرفته تاکنون پرداختند و سپس رؤسای انجمن‌های علمی حاضر در جلسه در محورهای زیر به بحث و تبادل نظر پرداختند:

1-       جایگاه انجمن‌های علمی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

2-       توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انجمن‌های علمی در انجام و ارتقاء پژوهش و نظریه‌پردازی در باب پیشرفت

3-       رسالت انجمن‌های علمی در ایجاد فضای گفتمانی در زمینه پیشرفت

4-       نقش انجمن‌های علمی در تبیین تهدیدها و فرصت‌های توسعه علم و فناوری کشور

5-       نقش انجمن‌های علمی در بازنگری نظام آموزشی و پژوهشی کشور

این نشست با حضور جمع محدودی (15 نفر)‌ از پیش‌کسوتان و بنیان‌گذاران انجمن‌های علمی توانمند و مسئولان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برنامه‌ریزی شده بود و 5/2 ساعت به طول انجامید.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت