انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٢:٥٢

   
١٧/٠٤/١٣٩١
استقبال از شماره 202  
         
 

شماره 202 نشریه گزارش کامپیوتر که از طرف گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن تهیه گردیده بود و به مباحث و مطالب مختلف این حوزه اختصاص داشت با استقبال زیادی از سوی نهادها و سازمان‌های آموزشی دولتی و خصوصی و همچنین کارشناسان و شرکت‌های رایانه‌ای قرار گرفت. این استقبال و درخواست نسخه‌های اضافی به حدّی بود که یکماه پس از انتشار، کلیه نسخه‌های چاپ شده آن، به استثنای اندکی که از هر شماره در دفتر مجلّه نگاهداری می‌شود،‌ به فروش رسید و بسیاری از علاقه‌مندان موفق به دریافت این نشریه نشدند.

گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، چاپ دومین ویژه‌نامه را در دستور کار خود قرار داده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت