انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 250 مهر و آبان 99 منتشر شد. شنبه  ٠٤/١١/١٣٩٩ ساعت ١٥:٤٧

   
١٠/٠٣/١٣٩١
شرکت در اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  
         
 

اولین کنفرانس "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: نقشه راه طراحی و تدوین الگو" در روزهای دهم و یازدهم خرداد ماه 1391 در محل کتابخانه ملی برگزار شد.

از رؤسای انجمن‌های علمی کشور برای شرکت در نشست افتتاحیه و دیگر نشست‌های کنفرانس دعوت به عمل آمده بود که آقای نقیب‌زاده مشایخ، رئیس انجمن انفورماتیک ایران نیز در نشست روز دوم کنفرانس شرکت نمود.

لازم به ذکر است که موضوع نشست روز دوم کنفرانس، ‌تبیین نقش انجمن‌های علمی در طراحی و تدوین الگو بود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت