انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. پنجشنبه  ١٥/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:١٥

   
٠٦/٠٤/١٣٩١
شرکت در همایش بازنگری برنامه‌های درسی  
         
 

گروه برنامه‌ریزی فنی و مهندسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بازنگری برنامه‌های درسی و لزوم تسهیل در ایجاد مجموعه‌های آموزشی جدید، همایش یک روزه‌ای را با حضور استادان متخصص، صاحب‌نظران و نمایندگان انجمن‌های علمی در روز سه‌شنبه 6/4/91 در محل آمفی‌تئاتر مرکزی دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار کرد.

محورهای این همایش عبارت بودند از:

·         بررسی کمّی و کیفی برنامه‌های تحصیلات تکمیلی

·         استخراج شاخص‌های مناسب برای تدوین الگوی بازنگری

·         افزایش وزن پژوهش در آموزش‌های مهندسی

·         ایجاد انعطاف در برنامه‌های تحصیلات تکمیلی

·         بازنگری و بروزرسانی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در راستای رفع نیازهای صنعت

آقایان نقیب‌زاده مشایخ، رئیس هیأت مدیره و ابطحی، نایب رئیس و سرپرست کمیته گردهمایی‌های علمی انجمن انفورماتیک ایران در این همایش به نمایندگی از انجمن حضور داشتند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت