انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٧:٥٨

   
٢٥/٠٢/١٣٩١
برگزاری سخنرانی علمی در دانشگاه شهید بهشتی  
         
 

شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی،‌ یک سخنرانی علمی در تاریخ 25/2/91 در محل این دانشکده برگزار کرد. در این جلسه آقای مهندس فرزام ملک‌آرا درباره صنعت بازی‌های رایانه‌ای سخنرانی کرد.

این سخنرانی با استقبال زیادی از سوی دانشجویان روبرو گشت. تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم کامپیوتر این دانشگاه نیز در این جلسه حضور یافته بودند.

گزارش مفصّل‌تری از برگزاری این سخنرانی در همین شماره نشریه درج شده است.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت