انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٣:٣٣

   
٠١/٠٦/١٣٩١
از سرگیری جلسات گروه تخصصی ERP  
         
 

گروه تخصصی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) انجمن، جلسات ماهانه خود را از شهریور ماه 1391 از سر خواهد گرفت. این جلسات در قالب میزگردهای تخصصی با حضور شرکت‌های تولیدکننده یا پیاده‌ساز  ERP و نمایندگانی از صنعت برگزار خواهد شد.

برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال 91 به شرح زیر می‌باشد:

1- دوشنبه 13 شهریور ماه 1391: میزگرد ارزیابی متدولوژی‌های پیاده‌سازی ERP در ایران

2- دوشنبه 17 مهرماه 1391: میزگرد ارزیابی اثربخشی پروژه‌های ERP  در صنعت فولاد

3- دوشنبه 8 آبان‌ماه 1391: میزگرد ارزیابی اثربخشی پروژه‌هایERP  در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

4- دوشنبه 13 آذرماه 1391: میزگرد ارزیابی اثربخشی پروژه‌هایERP  در صنعت حمل و نقل و قطعه‌سازان

5- دوشنبه 11 دی‌ماه 1391: میزگرد ارزیابی اثربخشی پروژه‌هایERP  در صنعت ..........

6- دوشنبه 16 بهمن‌ماه 1391: میزگرد ارزیابی اثربخشی پروژه‌هایERP  در صنعت ..........

7- دوشنبه 14 اسفندماه 1391: میزگرد ارزیابی اثربخشی پروژه‌هایERP  در صنعت ..........

نام صنعتی که در ماه‌های دی و بهمن و اسفند‌ ماه ارزیابی می‌شود متعاقباً اعلام خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت