انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:١١

   
١٥/٠٨/١٣٩١
ارزیابی نهایی عملکرد انجمن  
         
 

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، مطابق هر سال به ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی کشور پرداخت و نتیجه این ارزیابی را به انجمن‌ها اعلام نمود.

بر اساس ارزیابی به عمل آمده از عملکرد سال 1390 انجمن انفورماتیک ایران، جمع کلّ امتیاز انجمن 25/459 بوده است که بدین ترتیب این انجمن در رده‌بندی انجمن‌های علمی کشور حائز رتبه B گردیده است.

لازم به ذکر است که شاخص‌های در نظر گرفته شده برای ارزیابی انجمن‌های علمی عبارت بودند از: توانمندسازی، مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت علمی، توسعه تعاملات ملی، توسعه مقالات بین‌المللی، و سایر فعالیت‌ها.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت