انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٢٦

   
١٣/٠٦/١٣٩١
برگزاری جلسه ماهانه گروه تخصصی ERP  
         
 

جلسه شهریور ماه گروه تخصصی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) انجمن انفورماتیک ایران در تاریخ 13 شهریور 91 در محل آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.

سخنران این جلسه آقای مهندس سعید امامی، سرپرست گروه تخصصی ERP انجمن و مدیر عامل شرکت مشاوران فناوری اطلاعات آگاهان و موضوع سخنرانی وی ارزیابی متدولوژی پیاده‌سازی ERP در ایران بود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت