انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٣:١٠

   
٠٧/٠٨/١٣٩١
انتخابات شاخه دانشجویی دانشگاه تهران  
         
 

انتخابات دومین دوره هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در تاریخ 7/8/91 در محل این دانشکده برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای نقیب‌زاده مشایخ نماینده انجمن در این شاخه دانشجویی به معرفی فعالیت‌های علمی انجمن انفورماتیک ایران به دانشجویان حاضر در جلسه پرداخت و سپس آقای خاچاطوریان، رئیس هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجمن گزارشی از فعالیت‌های یکسال گذشته این شاخه را به اطلاع حاضران رساند.

آنگاه از بین حاضران 9 نفر داوطلب عضویت در دومین هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجمن شدند که پس از رأی‌گیری با ورقه، افراد زیر به عضویت در دومین هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران انتخاب شدند:

1-       آقای علیرضا احمدی

2-       آقای آرتین قوستان خاچاطوریان

3-       خانم غزاله پروینی

4-       آقای آبتین شاه کرمی

5-       خانم افسانه رضی

آقای محسن پورپونه و خانم مژده سعادتی نیز به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

در جلسه‌ای که بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات بین اعضای هیئت مدیره شاخه دانشجویی برگزار شد، آقای آرتین قوستان خاچاطوریان به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم غزاله پروینی به عنوان دبیر برگزیده شدند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت