انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. يکشنبه  ١٩/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٠٤:٤٧

   
١٢/١٠/١٣٩١
برگزاری مجمع عمومی سالانه  
         
 

سی و چهارمین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران (دعوت اول) در تاریخ دوشنبه 25 دی ماه 1391 در محل آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران (انتهای کارگر شمالی) برگزار می‌گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی به قرار زیر است:

·         گزارش فعالیت‌های انجام گرفته در سال گذشته

·         گزارش مالی و تصویب ترازنامه

·         افزایش حق عضویت‌ها

·         انتخاب بازرس قانونی انجمن

·         بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در آینده

چنانچه جلسه مجمع عمومی انجمن در دعوت اول به رسمیت نرسد (حضور نصف به اضافه یک اعضای پیوسته)، برگزاری جلسه مجمع عمومی (دعوت دوم) برای تاریخ چهارشنبه 25 بهمن ماه 1391 در همان محل پیش‌بینی گردیده است.

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن به ویژه اعضای پیوسته برای حضور در جلسه مجمع عمومی دعوت به عمل می‌آید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت