انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٣٥

   
٢٨/٠٨/١٣٩١
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تعیین ساختار شکست کار  
         
 

کارگاه آموزشی یک روزه «نحوه تعیین ساختار شکست کار (WBS) در استانداردهای مدیریت پروژه» در تاریخ 28 آبان ماه 1391 از سوی انجمن انفورماتیک ایران برگزار گردید. مدرّس این کارگاه آقای مهندس یاسر احسان، سرپرست گروه تخصصی مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار انجمن بود.

عناوین مطالب ارائه شده در این کارگاه به قرار زیر بود:

  • ساختار استاندارد PMBOK
  • حوزه‌های دانش و فرایندها در PMBOK
  • قواعد اجباری و فرایند تهیه ساختار شکست کار (WBS)
  • ماهیت و تعاریف ساختار شکست کار
  • الزامات ساختاری در طراحی شکست کار
  • فرایند تهیه ساختار شکست کار
  • کیفیت ساختار شکست کار

محل برگزاری این کارگاه، مؤسسه آموزش عالی مدیریت و فناوری امیر کبیر بود. به شرکت‌کنندگان در این دوره از سوی انجمن انفورماتیک ایران گواهی‌نامه شرکت در دوره داده شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت