انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. پنجشنبه  ١٥/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٠:٠٠

   
٢٠/٠٩/١٣٩١
شرکت در جلسه هم‌اندیشی دومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور  
         
 

اولین نشست هم‌اندیشی انجمن‌های علمی در خصوص دومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در تاریخ 20 آذر ماه 1391 در محل سالن کنفرانس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدّت 2 ساعت برگزار گردید.

این نشست به دعوت شورای انجمن‌های علمی ایران (برگزار کننده همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور) برگزار شد و آقای نقیب‌زاده مشایخ رئیس هیئت مدیره انجمن انفورماتیک ایران به نمایندگی از طرف انجمن در آن شرکت نمود.

در این نشست ابتدا آقای دکتر شریعتی نیاسر، رئیس شورای انجمن‌های علمی ایران، و آقای دکتر سیف، دبیر همایش، توضیحاتی در مورد فعالیت‌های شورا و برنامه پیش‌بینی شده برای برگزاری همایش ارائه کردند و سپس نمایندگان انجمن‌های علمی حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص فعالیت‌های شورا و برنامه‌های همایش پرداختند.

دومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور در تاریخ 18 دی ماه 1391 در سالن همایش‌های رازی برگزار خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت