انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٣:٤٠

   
٢٢/٠٨/١٣٩١
شرکت در جلسه شورای انجمن‌های علمی ایران  
         
 

شورای انجمن‌های علمی ایران به منظور تداوم برنامه‌های راهبردی خود، اقدام به تشکیل کمیسیون‌های کاری نموده است. در همین راستا برای شکل‌گیری کمیسیون امور پشتیبانی از انجمن‌ها و کمیسیون آموزش و تحقیقات و انتخاب نمایندگان انجمن‌های علمی گروه فنی و مهندسی، جلسه‌ای در تاریخ 22 آبان 1391 در محل شورا برگزار گردید.

آقای نقیب‌زاده مشایخ، رئیس هیئت مدیره انجمن انفورماتیک ایران، به نمایندگی از طرف انجمن در این جلسه حضور داشت و به بیان نظرات و پیشنهادهای انجمن در رابطه با فعالیت‌های این دو کمیسیون پرداخت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت