انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٠:١١

   
٠٤/١٠/١٣٩١
برگزاری سخنرانی علمی در دانشگاه تهران  
         
 

شاخه دانشجویی انجمن انفورماتیک در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، یک سخنرانی علمی با عنوان «آشنایی با مفاهیم بنیادی مجازی‌سازی و استفاده از آن برای مجازی‌سازی سایت کامپیوتری دانشکده» در تاریخ 4 دی ماه 1391 در محل سالن هشترودی دانشکده برگزار کرد. سخنران این جلسه آقای آرتین خاچاطوریان، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر و رئیس هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجمن در این دانشکده بود.

در ابتدای این جلسه آقای نقیب‌زاده مشایخ، رئیس انجمن انفورماتیک و نماینده انجمن در این شاخه دانشجویی موفقیت تیم برنامه‌نویسی دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در مسابقات برنامه‌نویسی دانشجویی ACM منطقه غرب آسیا و راهیابی آن‌ها به مسابقات جهانی را تبریک گفت و سپس از آقای خاچاطوریان برای ایراد سخنرانی دعوت کرد.

آقای خاچاطوریان در ابتدای سخنان خود به تاریخچه پیدایش جهان‌های مجازی بر روی اینترنت اشاره کوتاهی کرد و سپس به مراحل ساختن یک جهان مجازی پرداخت. بخش اصلی این سخنرانی به روند مجازی‌سازی سایت کامپیوتری دانشکده و ویژگی‌های آن اختصاص داشت و در پایان به پرسش‌های حاضران پاسخ داده شد.

این سخنرانی با استقبال بسیار خوبی از سوی دانشجویان حاضر در جلسه روبرو گشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت