انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. يکشنبه  ١٩/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٠٤:٣٩

   
٠٧/١٢/١٣٩١
برگزاری مجمع عمومی سالانه  
         
 

سی و چهارمین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران (دعوت دوم) در تاریخ دوشنبه 7 اسفند ماه 1391 در محل سالن هشترودی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، آقای نقیب زاده مشایخ، رئیس هیئت مدیره انجمن با اعلام این که طبق اساسنامه انجمن، دعوت دوم مجمع عمومی با هر تعداد اعضای حاضر رسمیت می‌یابد، رسمیت جلسه را اعلام کرد و سپس با انتخاب رئیس جلسه، منشی و دو نفر ناظر، جلسه مجمع عمومی وارد دستور شد.

بند اوّل دستور جلسه، گزارش فعالیت‌های انجام گرفته انجمن در سال گذشته بود که توسط رئیس انجمن قرائت گردید. (لازم به ذکر است که این گزارش در شماره 206 نشریه انجمن، آذر و دی 1391، به چاپ رسیده و از طریق وبگاه انجمن به اطلاع اعضاء رسیده بود.) سپس خزانه‌دار انجمن گزارش مالی مربوط به دوره زمانی مهر ماه 1390 تا مهرماه 1391 را به اطلاع مجمع رساند و پس از قرائت گزارش بازرس قانونی انجمن مبنی بر تأیید صورت حساب‌ها، مجمع به اتفاق آراء گزارش مالی و ترازنامه انجمن را به تصویب رساند.

بند بعدی دستور جلسه، افزایش حق عضویت‌ها بود که با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و ثابت ماندن حق عضویت انجمن ظرف 8 سال گذشته، مجمع با پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر افزایش حق عضویت‌ها به نحو زیر موافقت کرد:

1-       حق عضویت اعضای پیوسته و وابسته، دویست هزار ریال.

2-       حق عضویت اعضای دانشجوئی، یکصد هزار ریال.

3-       حق عضویت اعضای حقوقی، دو میلیون ریال.

حق عضویت‌های جدید از ابتدای سال 1392 اعمال خواهد شد.

بند بعدی دستور جلسه، انتخاب بازرس قانونی انجمن بود که آقای دکتر افشین نیاکان برای یک سال دیگر به عنوان بازرس قانونی انجمن انتخاب گردید.

پایان بخش دستور جلسه مجمع عمومی سالانه انجمن، بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در آینده بود که مسئولان انجمن به پرسش‌های حاضران پاسخ دادند و پیشنهادهای به عمل آمده را برای بررسی در هیئت مدیره انجمن جمع آوری نمودند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت