انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٣:٤٦

   
٠٧/١١/١٣٩١
همکاری با دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز  
         
 

آقای نقیب زاده مشایخ، رئیس هیئت مدیره انجمن،‌ در تاریخ 7/11/91 بازدیدی از دفتر تهران دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز به عمل آورد و در جلسه‌ای با آقای دکتر دانش‌منش، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز و رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی آن دانشگاه شرکت کرد.

در این جلسه قرار همکاری بین این دو نهاد علمی گذاشته شد و برای استفاده انجمن از امکانات آن دانشکده در زمینه برگزاری وبینار و دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به صورت اینترنتی توافق به عمل آمد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای دکتر رئوف خیامی، عضو هیئت علمی دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز که این امکان را برای انجمن فراهم نمودند و نیز از آقای دکتر دانش‌منش به خاطر حمایت از فعالیت‌های علمی انجمن صمیمانه قدردانی می‌نماید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت