انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:٠٢

   
٢٥/١٠/١٣٩١
برگزاری جلسه دی ماه گروه تخصصی مدیریت پروژه  
         
 

گروه تخصصی مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار انجمن، جلسه دی ماه خود را در تاریخ 25/10/91 در محل آمفی تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار کرد. در این جلسه که به مدّت 5/2 ساعت ادامه داشت، آقای مهندس یاسر احسان، سرپرست گروه تخصصی، در مورد آشنایی با استاندارد جدید مدیریت پروژه ISO 21500 سخنرانی کرد.

آقای مهندس احسان در ابتدای سخنان خود با بیان اهمیتی که امروز مبحث مدیریت پروژه پیدا نموده است، استاندارد جدید ایزو را اقدامی در جهت بهینه‌سازی در زمینه مدیریت پروژه با فشار آوردن بر کسب و کارها برای دستیابی به نتایج سریعتر و ارزان‌تر دانست که سبب افزایش بهره‌وری و تأثیر سرمایه‌گذاری و جلب نظر ذینفعان می‌گردد.

در ادامه، مفاهیم و فرایندهایی که توسط استاندارد ISO 21500 توصیف شده‌اند به طور تفصیلی به اطلاع شرکت‌کنندگان در جلسه رسانده شد و در انتها به پرسش‌های آنان پاسخ داده شد.

انجمن انفورماتیک ایران از آقای مهندس یاسر احسان به خاطر ارائه این سخنرانی و از مدیریت محترم مرکز تحقیقات مخابرات به خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری صمیمانه قدردانی می‌کند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت