انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٢:٥٦

   
١٢/١٢/١٣٩١
چاپ کتاب «کاربرنامه‌نویسان»  
         
 

کتاب «کاربرنامه‌نویسان» که پیش از این به صورت یک پاورقی با نام «برنامه‌نویسان در حال کار» در 16 شماره گزارش کامپیوتر به چاپ رسیده بود، منتشر شد. این کتاب با حمایت مالی شرکت پویا و شرکت همکاران سیستم، دو عضو حقوقی انجمن انفورماتیک ایران، چاپ گردیده که بدین وسیله از مدیریت محترم این دو شرکت به خاطر حمایت همیشگی از فعالیت‌های علمی انجمن صمیمانه قدردانی می‌گردد.

همچنین آقای مهندس مهران گرمه، مدیر محترم نشر دانش‌افزار، نهایت همکاری را در زمینه گرفتن مجوّزهای مختلف چاپ این کتاب با انجمن به عمل آورد که از ایشان نیز صمیمانه قدردانی می‌شود. 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت