انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. پنجشنبه  ١٥/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٠:٥٤

   
٠٥/٠٣/١٣٩٢
افزایش حق عضویت‌ها  
         
 

بنا به تصویب مجمع عمومی انجمن در تاریخ 7/12/1391، حق عضویت سالانه در انجمن انفورماتیک ایران از ابتدای سال 1392 به شرح زیر تغییر یافته است:

• اعضای پیوسته و وابسته 200,000 ریال

• اعضای دانشجویی 100,00 ریال

• اعضای حقوقی 2,000,000 ریال

از اعضای گرامی انجمن تقاضا می‌شود به هنگام تمدید عضویت خود، حق عضویت‌های جدید را پرداخت نمایند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت