انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٣:٠٣

   
٢٧/١٢/١٣٩١
بزرگداشت سال جهانی تورینگ  
         
 

شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، به مناسبت سال جهانی تورینگ، مراسمی را در تاریخ 7/12/1391 در سالن هشترودی این دانشکده برگزار کرد. این مراسم با انجام دو سخنرانی و پخش فیلم همراه بود.

گزارش کاملتری از برگزاری این مراسم در همین شماره درج شده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت