انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٣٢

   
٢٥/٠٦/١٣٩٢
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده  
         
 

نظر به این که سال تأسیس انجمن انفورماتیک به پیش از سال تشکیل کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باز می‌گردد و اساسنامه انجمن در آن زمان با مجوّز وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است، اخیراً مشکلاتی در زمینه ثبت تغییرات اساسنامه (از جمله تغیر نشانی دفتر انجمن) در اداره ثبت شرکت‌ها برای انجمن پدید آمده که با مشورتی که با کارشناسان حقوقی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران به عمل آمد، تصمیم گرفته شد که اساسنامه انجمن در قالب اساسنامه نمونه انجمن‌های علمی که در آن کمیسیون تنظیم شده است تنظیم گردد تا از این پس کلیه امور ثبتی انجمن از طریق تأیید کمیسیون انجمن‌های علمی ایران و معرفی به اداره ثبت شرکت‌ها، بدون مشکل انجام پذیرد.

به اطلاع اعضای گرامی انجمن می‌رساند که محتوای اساسنامه انجمن بدون تغییر باقی خواهد ماند و فقط به لحاظ شکلی تغییرات چندی در آن داده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت