انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:١٤

   
٢٠/٠٦/١٣٩٢
مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن انفورماتیک ایران (دعوت اول)  
         
 

برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن انفورماتیک ایران (دعوت اول) برای تاریخ شنبه 2 شهریور 1392 ساعت 30/16 در محل سالن هشترودی دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه تهران برنامه‌ریزی گردیده است. دستور این جلسه عبارت است از:

تغییر و جایگزینی اساسنامه انجمن با اساسنامه نمونه کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

چنانچه جلسه مجمع عمومی در دعوت اول به حدّ نصاب نرسد، دعوت دوم مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ دوشنبه 22 مهر 1392 در همان محل برگزار خواهد شد.

بدین وسیله از اعضای پیوسته انجمن برای شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت به عمل می‌آید.  

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت