انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. پنجشنبه  ١٥/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٠:٣٢

   
٢٥/٠٦/١٣٩٢
توافق‌نامه توسعه استفاده از کارت هوشمند بانکی با کاربرد کیف پول الکترونیکی  
         
 

شرکت خدمات انفورماتیک و بانک شهر در راستای هم‌افزایی توانمندی‌های دو مجموعه و در ادامه فعالیت‌های صورت گرفته در شرکت توسعه و نوآوری شهر، توافق‌نامه‌ای به منظور پیشبرد استفاده از کارت هوشمند بانکی با کاربرد کیف پول الکترونیکی در حوزه حمل و نقل شهری امضا کردند.

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، در این نشست مشترک طرفین توافق‌نامه متعهد شدند تا در زمینه صدور کارت هوشمند بانکی با کاربرد کیف پول الکترونیکی جهت پرداخت‌های خرد و همچین سیاست‌گذاری مشترک در حوزه کیف پول الکترونیکی در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با یکدیگر همکاری داشته باشند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت