انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٧:٢٥

   
٠٦/٠٩/١٣٩٢
برگزاری دومین دوره اسکرام مستر حرفه‌ای  
         
 

به دنبال استقبال زیادی که از برگزاری نخستین دوره اسکرام مسترحرفه‌ای که در مهرماه برگزار شد به عمل آمد، دومین دوره این کارگاه آموزشی دو روزه از طرف انجمن انفورماتیک ایران و با همکاری مؤسسه اسکرام ایران در تاریخ 6 و 7 آذرماه 92 در محل مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی (سازمان مدیریت صنعتی) برگزار گردید.

سرفصل مطالب این دوره به قرار زیر بود:

·         تئوری و اصول اسکرام

·         نقش‌ها، رویدادها و مصنوعات اسکرام

·         برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی در اسکرام

·         برنامه‌ریزی و ارتباطات در طول اسپرینت

·         روش اجرای اسکرام

·         مسایل فنی اسکرام

·         نحوه شروع اسکرام و الزامات آن در پروژه

·         تخمین تاریخ اتمام و هزینه پروژه در اسکرام

·         مدیریت ریسک در اسکرام

·         لیست کنترلی مدیران اسکرام

مدرسان این دوره آقایان اسدصفری و علی حاجی‌زاده مقدم بودند که هر دو دارنده مدارک بین‌المللی PSM، CSM و PSPO می‌باشند.

در این دوره 21 نفر شرکت داشتند که در پایان گواهی‌نامه شرکت در دوره از طرف انجمن انفورماتیک ایران به آنان داده شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت