انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٣:٢٣

   
٢١/٠٩/١٣٩٢
برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی تدوین تفاهم‌نامه سطح سرویس  
         
 

کارگاه نیم روزه چگونگی تدوین قراردادهای سطح سرویس از طرف گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک ایران در تاریخ 21 آذر 92 در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار شد.

سرفصل مطالب ارائه شده در این کارگاه آموزشی به قرار زیر بود:

·         مزیت‌های عقد قرارداد سطح سرویس

·         چگونگی طراحی و تدوین قرارداد سطح سرویس

·         چگونه ارتباط توافق‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) را با توافق‌نامه‌های عملیاتی (OLA) و قراردادهای زیرساختی (UC) برقرار نمائیم؟

·         بندها و شاخص‌های کمّی یک قرارداد سطح سرویس

مدرّس این دوره آقای مهندس هژیر کرباسی، عضو کمیته راهبری گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک ایران و دارنده مدارک بین‌المللی Service Manager V2، ITIL Expert V3، ISO 20000 Consultant، PRINCE 2 و eTOMframewoex بود.

در این دوره 20 نفر شرکت کرده بودند که به آنان گواهی شرکت در دوره از سوی انجمن انفورماتیک ایران داده شد.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت