انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:١٩

   
١٩/١٠/١٣٩٢
برگزاری جلسه ویژه کاربران جاوا در ایران  
         
 

گروه تخصصی نرم‌افزار و معماری انجمن، همایشی را با عنوان «جلسه ویژه کاربران جاوا در ایران» در تاریخ 19 دی 1392 در محل سالن همایش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار کرد.

در ابتدای این جلسه، آقای نقیب‌زاده مشایخ رئیس هیئت مدیره انجمن، طی سخنان کوتاهی به حاضران خوشامد گفت و آنان را از برنامه فعالیت‌های جاری و آینده انجمن آگاه ساخت.

سپس آقای مهندس علی پروینی، سرپرست گروه تخصصی نرم‌افزار و معماری انجمن که در عین حال راهبر کاربران جاوا در ایران نیز هست گزارشی از جلسه راهبران کاربران جاوا در دفتر مرکزی شرکت اوراکل را که خود در آن شرکت نموده بود به اطلاع حاضران رساند و به تشریح برنامه‌های شرکت اوراکل برای آینده جاوا پرداخت.

در این جلسه دو سخنرانی نیز در نظر گرفته شده بود. ابتدا آقای مهندس محسن زینالپور تحت عنوان «بررسی نگارش 8 جاوا و امکانات آن» و سپس آقای مهندس حامد حاتمی در باره «نگارش 7 جاوای سازمانی و امکانات آن» سخنرانی کردند و در پایان سخنرانی‌ها به پرسش‌های حاضران پاسخ داده شد.

شایان ذکر است که استقبال بسیار زیادی از این جلسه به عمل آمده بود به نحوی که عده زیادی به صورت ایستاده و حتی در راهروهای خارج سالن همایش به صحبت‌های سخنرانان گوش می‌دادند.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقایان مهندس محسن زینالپور و مهندس حامد حاتمی به خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری سخنرانی و از مدیریت محترم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به خاطر در اختیار گذاشتن سالن همایش صمیمانه قدردانی می‌کند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت