انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. يکشنبه  ١٩/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٠٤:٥٢

   
٠٧/١٢/١٣٩٢
جلسه در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران  
         
 

به دنبال اعلام آمادگی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران در مورد استفاده از توان تخصصی انجمن‌های عملی در برنامه‌ریزی‌های شهری، جلسه‌ای در تاریخ هفتم اسفندماه 1392 با حضور نمایندگانی از 45 انجمن علمی در محل آن مرکز برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر نگاهداری، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، ضمن خوشامدگویی به نمایندگان انجمن‌های علمی، به تشریح زمینه‌های فعالیت آن مرکز و حوزه‌هایی که انجمن‌های علمی می‌توانند به همکاری با آن مرکز بپردازند، پرداخت.

در پایان این جلسه، قرار شد انجمن‌هایی که مایل به همکاری با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران هستند تا پایان فروردین ماه 1393، ضمن اعلام آمادگی، زمینه‌های همکاری خود را مشخص سازند.

لازم به ذکر است که آقای مهندس محمود کریمی، سرپرست گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک ایران به نمایندگی از طرف انجمن در این جلسه حضور داشت.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت