انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. يکشنبه  ١٩/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٠٤:٤٢

   
٢٠/٠١/١٣٩٣
ارائۀ پیشنهاد همکاری با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران  
         
 

به دنبال برگزاری جلسه با مدیریت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران (خبر بالا)، پیشنهاد همکاری انجمن با آن مرکز در تاریخ 20/01/1393 ارائه گردید. انجمن در زمینه‌های زیر، آمادگی خود را برای همکاری اعلام نموده است:

1-       طراحی مدل و سنجش سطح بلوغ و قابلیت‌های راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری.

2-       برنامه‌ریزی نظام مدیریت خدمات شهری با تمرکز بر خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات

3-       برنامه‌ریزی انتقال خدمات شهرداری به فضای مجازی.

4-       مطالعۀ تطبیقی خدمات ارائه شده توسط شهرداری‌های برتر جهان در فضای مجازی و مقایسه با خدمات شهرداری تهران در فضای مجازی.

5-       برنامه‌ریزی استقرار نظام برون‌سپاری خدمات و محصولات.

6-       تدوین معماری اطلاعاتی مرجع یکپارچه‌سازی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران مبتنی بر معماری خدمت محور.

۷-   چاپ و نشر کتاب واژگان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت